1. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely magyar és külföldi természetes és jogi személy, vagy ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társasága csatlakozhat, amennyiben az Alapítvány céljaival egyetért és azokat támogatni kívánja.
  2. Nem fogadható el olyan támogatás, amelynek ellenében a támogatást nyújtó, vagy ezzel összefüggésben más személy vagy szervezet részére közvetett anyagi előnyt igényelnek, ideértve azt  az esetet is, amelyben a vagyoni előny nyújtása vagy megszervezése valamely szolgáltatással vagy előre meghatározott vagyoni előnnyel függ össze.
  3. A csatlakozás feltétele az Alapítvány céljainak és szabályainak elfogadás. A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium 2/3-os többséggel határoz.
  4. Az Alapítványhoz csatlakozott személyek és szervezetek javaslatot tehetnek a kuratórium részére az alapítványi célok megvalósítására.
  5. Az Alapítvány céljaira nevesített juttatás nem jelent önmagában csatlakozást az Alapítványhoz.
  6. Az Alapítvány javára teljesített juttatás pénzeszközön kívül lehet bármely forgalomképes dolog, illetőleg vagyoni értékű jog is.